Пословна анализа

Пословна анализа

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА, ФУНКЦИОНАЛНИ РУКОВОДИОЦИ

Трајање: 2 дана (16 сати)
Тренинг Пословне анализе се састоји од 10 целина, уз 25 вежби.

ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГА ПОСЛОВНЕ АНАЛИЗЕ:

 • Дефинисање кључних активности и документације пословног аналитичара
 • Објашњавање БА стандарда темељених на BABOK® Guide
 •  уз дефинисање стандардних процеса пословне анализе
 • Дефинисање стандардних алата пословне анализе као и примера њихове примене
 • Повећање успеха пројекта бољим дефинисањем пословне потребе
 • Планирање рада на прикупљању захтева у циљу обезбеђења оптималне продуктивности
 • Смањивање понављања посла кроз исправну елицитацију
 • Документовање “добрих” захтева
 • Успостављање следљивости захтева са циљем њиховог повезивања са пословном потребом и адекватног управљања њима кроз цео животни век пројекта
 • Смањивање неразумевања захтева кроз њихову исправну валидацију и верификацију
 • Презентовање целокупног пакета бизниса са циљем њиховог одобравања

Датум

01 - 02 дец 2020
Expired!
QR Code