Савремено управљање пројектима – напредне технике

  • Почетна
  • Events
  • Савремено управљање пројектима – напредне технике

Савремено управљање пројектима – напредне технике

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова

Трајање: 5 дана (35 сати)

Предуслов за PMI сертификацију

Како до најпризнатијег сертификата у Пројектном менаџменту PMP – Практичан водич

САДРЖАЈ ОБУКЕ:

1.УПРАВЉАЊЕ ЦЕЛИНОМ ПРОЈЕКТА

Развој пројектне повеље
Развој плана за управљањa пројектом
Управљање реализацијом пројекта
Управљање пројектним знањем (умећем)
Контрола реализације пројекта
Општа контрола свих измена
Затварање (завршетак) пројекта или фазе
2.УПРАВЉАЊE ОБИМОМ

Развој плана управљања обимом
Прикупљање захтева
Дефиниција обима посла
ИзрадаWBS
Овера обима
Контрола обима
3.УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ

Развој плана управљања временом
Дефинисање активности
Технолошко повезивање активности
Процена трајања активности
Развој временског распореда
Контрола временског плана
4.УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА

Развој плана управљања трошковима
Процена трошкова
Утврђивање буџета
Контрола трошкова
5.УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Развој плана управљања квалитетом
Управљањем квалитетом
Контрола квалитета
6.УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

Израда плана управљања ресурсима
Процена потреба по активностима
Обезбеђивање ресурса
Развој пројектног тима
Управљање пројектним тимом
Контрола ресурса
7.УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈОМ

Развој плана управљања комуникацијом
Управљање комуникацијом
Контрола комуникације
8.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Развој плана управљања ризицима
Идентификација ризика
Квалитативна анализа ризика
Квантитативна анализа ризика
Планирање реакције на ризике
Примена одговора на ризике
Осматрање ризика
9.УПРАВЉАЊЕ НАБАВКАМА

Развој плана управљања набавкама
Спровођење набавки
Контрола (aдминистрирање)набавки
10.УПРАВЉАЊЕ САРАДЊОМ УЧЕСНИКА

Идентификовање кључних учесника
Развој плана управљања укључивањем кључних учесника
Управљање укључивањем кључних учесника
Осматрање укључивања кључних учесникa

Датум

25 - 29 дец 2023
Прошао

Време

09:00 - 16:00
QR Code