Савремено управљање пројектима-Напредне технике

 • Почетна
 • Events
 • Савремено управљање пројектима-Напредне технике

Савремено управљање пројектима-Напредне технике

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова

Трајање: 5 дана (35 сати)

Предуслов за PMI сертификацију

Како до најпризнатијег сертификата у Пројектном менаџменту PMP – Практичан водич

САДРЖАЈ ОБУКЕ

 1.УПРАВЉАЊЕ ЦЕЛИНОМ ПРОЈЕКТА

 • Развој пројектне повеље
 • Развој плана за управљањa пројектом
 • Управљање реализацијом пројекта
 • Управљање пројектним знањем (умећем)
 • Контрола реализације пројекта
 • Општа контрола свих измена
 • Затварање (завршетак) пројекта или фазе

2.УПРАВЉАЊE ОБИМОМ

 • Развој плана управљања обимом
 • Прикупљање захтева
 • Дефиниција обима посла
 • ИзрадаWBS
 • Овера обима
 • Контрола обима

3.УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ

 • Развој плана управљања временом
 • Дефинисање активности
 • Технолошко повезивање активности
 • Процена трајања активности
 • Развој временског распореда
 • Контрола временског плана

4.УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА

 • Развој плана управљања трошковима
 • Процена трошкова
 • Утврђивање буџета
 • Контрола трошкова

5.УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

 • Развој плана управљања квалитетом
 • Управљањем квалитетом
 • Контрола квалитета                                                                                                                                                                                                               

6.УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

 • Израда плана управљања ресурсима
 • Процена потреба по активностима
 • Обезбеђивање ресурса
 • Развој пројектног тима
 • Управљање пројектним тимом
 • Контрола ресурса

7.УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈОМ

 • Развој плана управљања комуникацијом
 • Управљање комуникацијом
 • Контрола комуникације

8.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

 • Развој плана управљања ризицима
 • Идентификација ризика
 • Квалитативна анализа ризика
 • Квантитативна анализа ризика
 • Планирање реакције на ризике
 • Примена одговора на ризике
 • Осматрање ризика

9.УПРАВЉАЊЕ НАБАВКАМА

 • Развој плана управљања набавкама
 • Спровођење набавки
 • Контрола (aдминистрирање)набавки

10.УПРАВЉАЊЕ САРАДЊОМ УЧЕСНИКА

 •  Идентификовање кључних учесника
 •  Развој плана управљања укључивањем кључних учесника
 •  Управљање укључивањем кључних учесника
 •  Осматрање укључивања кључних учесникa

Датум

22 - 26 јан 2024
Прошао

Време

09:00 - 16:00
QR Code