Savremeno upravljanje projektima – Napredne tehnike

Savremeno upravljanje projektima – Napredne tehnike

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА

Трајање: 5 дана (35 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ

 • Пројектна повеља
 • Развој пројектног плана
 • Управљање и вођење реализације пројекта
 • Надгледање и контрола пројектног рада
 • Целовита контрола измена
 • Завршетак пројекта или фазе

2. УПРАВЉАЊЕ САРАДЊОМ СА УЧЕСНИЦИМА

 • Идентификовање кључних учесника
 • Анализа очекивања кључних учесника
 • Анализа утицаја кључних учесника
 • Развијање одговарајућих управљачких стратегија за њихово ефикасно укључивање у пројектно одлучивање и реализацију

3. УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ

 • Управљачки троугао
 • Планирање управљања обимом
 • Дефинисање обима
 • Развој WBS-а
 • Верификација и контрола обима

4. УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ

 • Дефинисање активности
 • Утврђивање временског редоследа
 • Процена потребних ресурса
 • Процена трајања активности
 • Успостављање временског распореда
 • Методе мрежног планирања
 • Контрола времена

5. УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА

 • План управљања трошковима
 • Процена трошкова
 • Распоређивање трошкова (буџетирање)
 • Контрола трошкова
 • Метода остварене вредности

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

 • Планирање управљања ризиком
 • Идентификација ризика на пројекту
 • Квалитативна анализа ризика
 • Квантитативна анализа ризика
 • Планирање реакције на ризик
 • Праћење и контрола ризика

7. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

 • Планирање људских ресурса
 • Формирање тима
 • Развој пројектног тима
 • Мотивација пројектног тима
 • Управљање пројектним тимом

8. УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈОМ НА ПРОЈЕКТУ

 • Основни елементи и процеси комуникације
 • Планирање комуникације
 • Дистрибуција информација
 • Статусни извештаји
 • Вештине преговарања
 • Управљање конфликтом
 • Лидерство и управљање пројектима

9. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

 • Шта је квалитет?
 • Узроци и последице лошег квалитета на пројекту
 • Планирање квалитета на пројекту
 • Обезбеђивање квалитета
 • Контрола квалитета
 • Алати и технике за контролу квалитета

10. УПРАВЉАЊЕ НАБАВКАМА

 • Планирање набавке
 • Типови уговора и ризици
 • Планирање уговарања
 • Спровођење процедуре набавке
 • Администрирање уговора

Датум

22 - 26 феб 2021
Expired!

Време

Цео дан
QR Code