Управљање ИТ пројектима у предузећу

Управљање ИТ пројектима у предузећу

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова
Трајање: 3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. О ИТ ПРОЈЕКТИМА
 • Шта је пројекат
 • По чему су ИТ пројекти различити од стандардних
 • Особине ИТ пројеката
 • Још један поглед на ИТ пројекте
 • Шта је управљање пројектима?
2. ИНИЦИЈАЦИЈА ИТ ПРОЈЕКТА
 • Главни циљеви и излази фазе иницирања пројекта
 • Пројектна повеља
 • Анализа заинтересованих страна
 • Комуникација између заинтересованих страна
 • Анализа захтева
 • Приоритети на пројекту
 • Организација и одговорности
 • Изградња ИТ тима
3. ЗАХТЕВИ
 • Откривање захтева
 • Анализа захтева и преговарање
 • Документовање захтева
 • Валидација и верификација захтева
 • Управљање захтевима
4. О МЕТОДОЛОГИЈАМА РАЗВОЈА ИТ ПРОЈЕКАТА
 • Утицај методологија на пројекте
 • Избор методологије
5. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА И ЖИВОТНИ ЦИКЛУСА РАЗВОЈ СИСТЕМА
 • Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази иницијације
 • Активности животног циклус развоја ИТ система у концептуалној фази
 • Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази планирања
 • Активности животног циклуса развој система у фази планирања
 • Активности животног циклуса пројекта у фази завршетка
 • Активности животног развоја система у фази завршетка
 • Приказ карактеристичних модела животног циклуса развоја софтвера
 • RUP (Rational Unified Process)
 • Екстремно програмирање – XP
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НА ИТ ПРОЈЕКТИМА
 • Идентификација ризика
 • Анализа ризика и додела приоритета
 • Планирање ризика и контрола
7. ОСОБИНЕ УСПЕШНОГ РУКОВОДИЛАЦА ПРОЈЕКТА
 • Управљачке вештине пројект менаџера
 • Вођство
 • Комуникационе вештине
 • Вештине преговарања
 • Вештине решавање проблема
 • Способност утицаја на у организацију
 • Кредибилитет
 • Етичко понашање
 • Емоционална интелигенција

Датум

21 - 23 јун 2023
Expired!

Време

10:00 - 16:00
QR Code