Управљање конфликтима

Управљање конфликтима

Полазници: руководиоци пројеката и тимова, руководиоцима и члановима HR одељења, руководиоцима и свима онима којима је потребно да решавају и спречавају конфликте у радном окружењу

Трајање: 1 дан (6 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:
Врсте конфликата и начини њиховог решавања
Структура и динамика конфликата
Стилови понашања/вештине за превенцију конфликта
Стилови понашања у конфликту
Приступи и технике решавања конфликата
Комуникационе вештине у конфликтним ситуацијама
Вештина давања повратне информације

Датум

08 јул 2022
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code