Савремено управљање пројектима – Основни курс

  • Почетна
  • Events
  • Савремено управљање пројектима – Основни курс

Савремено управљање пројектима – Основни курс

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци
Трајање:  3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
Дефиниција пројекта
Кључне улоге у тиму
Основе успешних пројеката
Рангирање пројеката по приоритету
2. ПРОЦЕСИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
PMBOK® Guide и PMI стандарди
Процесне групе савременог управљања пројектима
Процеси иницирања, планирања, извршења, контроле и завршетка
Области знања савременог управљања пројектима
3. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
Дефинисање визије
Постављање циљева
Процена ограничења
Листе активности
Додела ресурса
Редослед активности
Верификација плана
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНА
Добар почетак пројекта
Ефикасно руковођење
Развој тимског рада
Пројектна комуникације
5. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
Одржавање састанка о напретку
Суочавање са променама
Повећање учинка тима
6. КЉУЧНИ ФАКТОРИ УСПЕХА ПРИ УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА
Мултипројектно управљање
Управљање документацијом
Информациони систем за управљање пројектима
Систем управљања квалитетом, систем управљања пројектима и информациони систем предузећа
Примена најбоље праксе у области савременог управљању пројектима

Датум

11 - 13 јул 2022
Прошао

Време

08:00 - 18:00
QR Code