Вести и најаве

Архива вести

Пријавите се на мејлинг листу

News Управљање ИТ пројектима у предузећу

Управљање ИТ пројектима у предузећу

ПОЛАЗНИЦИ: РУКОВОДИОЦИ ПРОЈЕКАТА, ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНИХ ТИМОВА

Трајање: 3 дана (18 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. О ИТ ПРОЈЕКТИМА

 • Шта је пројекат
 • По чему су ИТ пројекти различити од стандардних
 • Особине ИТ пројеката
 • Још један поглед на ИТ пројекте
 • Шта је управљање пројектима?

2. ИНИЦИЈАЦИЈА ИТ ПРОЈЕКТА

 • Главни циљеви и излази фазе иницирања пројекта
 • Пројектна повеља
 • Анализа заинтересованих страна
 • Комуникација између заинтересованих страна
 • Анализа захтева
 • Приоритети на пројекту
 • Организација и одговорности
 • Изградња ИТ тима

3. ЗАХТЕВИ

 • Откривање захтева
 • Анализа захтева и преговарање
 • Документовање захтева
 • Валидација и верификација захтева
 • Управљање захтевима

4. О МЕТОДОЛОГИЈАМА РАЗВОЈА ИТ ПРОЈЕКАТА

 • Утицај методологија на пројекте
 • Избор методологије

5. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА И ЖИВОТНИ ЦИКЛУСА РАЗВОЈ СИСТЕМА

 • Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази иницијације
 • Активности животног циклус развоја ИТ система у концептуалној фази
 • Активности животног циклуса ИТ пројекта у фази планирања
 • Активности животног циклуса развој система у фази планирања
 • Активности животног циклуса пројекта у фази завршетка
 • Активности животног развоја система у фази завршетка
 • Приказ карактеристичних модела животног циклуса развоја софтвера
 • RUP (Rational Unified Process)
 • Екстремно програмирање – XP

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ НА ИТ ПРОЈЕКТИМА

 • Идентификација ризика
 • Анализа ризика и додела приоритета
 • Планирање ризика и контрола

7. ОСОБИНЕ УСПЕШНОГ РУКОВОДИЛАЦА ПРОЈЕКТА

 • Управљачке вештине пројект менаџера
 • Вођство
 • Комуникационе вештине
 • Вештине преговарања
 • Вештине решавање проблема
 • Способност утицаја на у организацију
 • Кредибилитет
 • Етичко понашање
 • Емоционална интелигенција