Наступ представника ПМИ огранка Србија на регионалној ИКТ конференцији

На конференцији INFOTECH ICT Conference & Exhibition, реномиране светски познате компаније су представиле своја нова решења и ИКТ производе. Више од 200 представника регионалне IKT индустрије је представило своје иновације и њихову примену у пракси.

Представници PMI огранка Србије на конференцији су били Др Владан Пантовић и г-дин Милан Шмигић. Заједно су представили следеће теме:

  • Историјат PMI огранка Србија од оснивања до данас
  • Кратак историјски преглед развоја ПМИ ПМБОК издања
  • Преглед ПМИ ПМБОК зборника знања од I  до VII издања
  • PMI сертификације
  • PMI  Агилне сертификације
    Више о наведеним темама презентације можете погледати на следећем линку.