Референце

Референце

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
 • Израда методологије за управљање
  пројектима
 • Увођење информационог система за
  управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера
  Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Пакети за сертификацију запослених
 • Подршка корисницима при раду
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • Израда бизнис анализе
 • Увођење информационог система за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
НИС
 • Развој специјализованих обука за запослене
 • Методолошке обуке запослених
 • Практичне радионице из управљање пројектима
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 • Развој информационог управљачког модела
  за управљање инвестицијама у развоју, планирање, изградњу и реконструкцију, одржавање и заштиту мреже државних путева
 • Израда методологије за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
ЈП СРБИЈАГАС
 • Израда методологије за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација
  софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 • Информатичка подршка управљања инвестиционим уговорима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
 • Израда методологије за управљање
  пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера
  Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
 • Испорука и имплементација
  софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
ИМПЕРИЈАЛ ГРАДЊА
 • Процена зрелости процеса за управљање пројектима у предузећу
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
ЕДБ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 • Израда система за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
Е-SMART
 • Увођење система квалитета
 • Методолошке обуке запослених
NELT
 • Методолошке обуке запослених
 • Пакети за сертификацију запослених
ТЕЛЕНОР
 • Методолошке обуке запослених – комплетан програм за преко 100 запослених
BANCA INTESA
 • Методолошке обуке запослених – комплетан програм за преко 50 запослених
VIP MOBILE
 • Методолошке обуке запослених
ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • Методолошка обука пројектног тима за
  управљање пројектима
 • Набавка пилотске платформе за
  управљање инвестиционим пројектима
 • Обрада и унос у систем постојећих
  инвестиционих података пилот инвестиције
 • Израда методологије Управљања пројектима
ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
 • Развој јединствене методологије за Управљање пројектима
 • Методолошко уобличавање стандардних технолошких поступака за управљање инвестиционим пројектима у управљачке целине
 • Организовање инвестиционих пројеката у групе у виду портфoлија
 • Подршка при увођењу методологије за Управљање пројектима
 • Испорука софтверске платформе за управљање инвестиционим пројектима
 • Методолошка обука за руководиоце пројеката
 • Обука руководилаца пројеката за употребу корисничког упутства информационог система
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
 • Израда методологије за управљање
  пројектима
 • Увођење информационог система за
  управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера
  Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Пакети за сертификацију запослених
 • Подршка корисницима при раду
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • Израда бизнис анализе
 • Увођење информационог система за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
НИС
 • Развој специјализованих обука за запослене
 • Методолошке обуке запослених
 • Практичне радионице из управљање пројектима
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 • Развој информационог управљачког модела
  за управљање инвестицијама у развоју, планирање, изградњу и реконструкцију, одржавање и заштиту мреже државних путева
 • Израда методологије за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
ЈП СРБИЈАГАС
 • Израда методологије за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација
  софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 • Информатичка подршка управљања инвестиционим уговорима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
 • Израда методологије за управљање
  пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера
  Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
 • Испорука и имплементација
  софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
ИМПЕРИЈАЛ ГРАДЊА
 • Процена зрелости процеса за управљање пројектима у предузећу
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду
ЕДБ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 • Израда система за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
Е-SMART
 • Увођење система квалитета
 • Методолошке обуке запослених
NELT
 • Методолошке обуке запослених
 • Пакети за сертификацију запослених
ТЕЛЕНОР
 • Методолошке обуке запослених – комплетан програм за преко 100 запослених
BANCA INTESA
 • Методолошке обуке запослених – комплетан програм за преко 50 запослених
VIP MOBILE
 • Методолошке обуке запослених
ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • Методолошка обука пројектног тима за
  управљање пројектима
 • Набавка пилотске платформе за
  управљање инвестиционим пројектима
 • Обрада и унос у систем постојећих
  инвестиционих података пилот инвестиције
 • Израда методологије Управљања пројектима
ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА
СРБИЈЕ
 • Развој јединствене методологије за Управљање пројектима
 • Методолошко уобличавање
  стандардних технолошких поступака за управљање инвестиционим
  пројектима у управљачке целине
 • Организовање инвестиционих пројеката у групе у виду портфoлија
 • Подршка при увођењу методологије за Управљање пројектима
 • Испорука софтверске платформе за управљање инвестиционим пројектима
 • Методолошка обука за руководиоце пројеката
 • Обука руководилаца пројеката за употребу корисничког упутства информационог система