Обавештење о обради података о личности

  • Почетна
  • Обавештење о обради података о личности

У складу са Општом Уредбом о заштити података о личности (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) и Законом о заштити података о личности, овим путем Вас обавештавамо о следећим информацијама, а у вези са обрадом од стране ЦПМ д.о.о. Београд података о личности Лица (у даљем тексту: Лице на које се подаци односе):

Руковалац података

Центар за управљање пројектима; Булевар Зорана Ђинђића 101, 11070 Нови Београд

Именовано лице за заштиту података о личности

У склопу имплементације стандарда заштите податка о личности које прописује GDPR, ЦПМ је именовао лице за заштиту података о личности којем се можете обратити са свим питањима и захтевима у вези са обрадом Ваших података о личности на следеће адресе:
Е-mail: office@cpm.rs
Пошта: Булевар Зорана Ђинђића 80, 11070 Нови Београд

Категорије података о личности који се обрађују су следећи:

ЦПМ обрађује следеће категорије података о личности у зависности од конкретне сврхе:

1.Основни подаци
2.Контакт подаци
3.Подаци о запослењу
4.Податак о полу

Сврха обраде и правни основ обраде

ЦПМ податке о личности обрађује на основу закона и сагласности лица на које се подаци односе.
ЦПМ податке о личности обрађује у циљу:
•извршавања права и обавеза које проистичу из пословног односа између ЦПМа и Лица на које се подаци односе
•извршавања законских обавеза ЦПМа (у складу са Законом о заштити података о личности и другим релевантним законима којима се уређује пословање ЦПМа)
•остварења оправданих интереса ЦПМа или трећих лица, осим ако над тим интересима претежу, интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе, а које захтева заштиту података о личности.
•нуђења и пружања услуга које одговарају конкретним потребама Лица на које се подаци односе, као и у циљу унапређења пословног односа ЦПМа и Лица на које се подаци односе, у случају постојања посебне сагласности Лица на које се подаци односе