Израда стратегије уговарања, управљања набавкама и управљања уговорима

 • Почетна
 • Обуке
 • Израда стратегије уговарања, управљања набавкама и управљања уговорима

Израда стратегије уговарања, управљања набавкама и управљања уговорима

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектног тима
Трајање: 3 дана (18 сати)
 

САДРЖАЈ ОБУКЕ:

1. МЕСТО И УЛОГА ПРИПРЕМЕ СТРАТЕГИЈЕ УГОВАРАЊА, УПРАВЉАЊА НАБАВКАМА И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
 • План управљања набавкама
 • Неопходна знања за управљање уговорим
2.СТРАТЕШКА НАЧЕЛА УГОВАРАЊА
 • Обрасци понашања
 • Закони и прописи
 • Друштвено-економски програми
 • Врсте уговора
 • Начини доласка до уговора – тендерска процедура
 • Везе са компанијским стандардима управљања финансијским токовима
 • Интелектуална својина
3.СТРАТЕГИЈА НАБАВЉАЊА
 • Планирање процеса набавке
 • Начин спровођења набавки
 • Евалуација понуда
 • Преговарање
 • Одабир
 • Решавање спорова
4.УПРАВЉАЊЕ (АДМИНИСТРИРАЊЕ) УГОВОРОМ
 • Уговорне испоруке/обезбеђење квалитета
 • Управљање групама радова (подуговорима)
 • Уговорне измене
 • План управљања ризицима
 • Управљање својином
 • Транспорт
 • Спорови
 • Затварање уговора
 • Раскид уговора