Коришћење Primavera Contract Management за контролу пројекта

Коришћење Primavera Contract Management за контролу пројекта

Полазници: Водећи инжењери и планери, пројектни администратори
Трајање: 3 дана (18 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

 • Увод у Primavera Contract Manager
 • Креирање именика учесника на пројекту
 • Управљање пројектним трошковима
 • Уговори, наруџбенице и трендови у управљању пројектима
 • Вођење записа о пројектним предметима ( ставкама / проблемима )
 • Управљање поднесцима ( поступком ревизије / одобрења пројектних докумената )
 • Комуницирање помоћу пројектних података
 • Праћење докумената
 • Коришћење модула безбедности
 • Управљање променама
 • Бележење пројектне комуникације
 • Издавање захтева за плаћање
 • Рад са контролним центром

Пријава на обуку