Квалитет у управљању пројектима

Квалитет у управљању пројектима

Полазници: Функционални руководиоци, руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова и лица задужена за успостављање, одржавање и унапређење система менаџмента квалитетом у организацијама

Трајање: 1 дан (7 PDU поена)

САДРЖАЈ КУРСА:

 
  • Процеси управљања квалитетом на пројекту
  • Развој плана управљања квалитетом
  • Управљање квалитетом
  • Контрола квалитета
  • Алати и технике за контролу квалитета