Лидерство у пројектном менаџменту

Лидерство у пројектном менаџменту

1.Основе тимског рада на пројекту 
Шта је пројектни тимтимски рад на пројекту и његове карактеристике 
Значај, користи, предности и мане тимског рада 
Компоненте и правила која чине успешне пројектне тимове 
Категорије тимова 
Животни циклус тима 
 
2.Комуникација у пројектном тиму 
Типови комуникације 
Комуникација са члановима тима 
Давање и прихватање повратне информације 
 
3.Развој и мотивација пројектних тимова 
Фазе развоја тимова 
Теорије мотивације 
Мотивација чланова тима 
 
4.Постављање циљева, делегирање и доношење одлука 
Постављање тимских и индивидуалних циљева 
Ефективно делегирање 
Доношење одлука 
Принципи тимског одлучивања 
 
5.Превенција конфликата и решавање проблема у тиму 
Узроци за настајање конфликта и њихови типови 
Методе за управљање конфликтима 
Питања, савети и замке у код тимских конфликта 
Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања 
 
6.Лидерство у пројектном менаџменту 
Лидерске улоге 
Руковођења тимом – Стратегија и активности 
Карактеристике доброг лидера 

Пријава на обуку