Dobrodošli na sajt Centra za upravljanje projektima
Centar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektima
+381 11 313 07 03
office@cpm.rs
Beograd 11070, Srbija

Liderstvo u projektnom menadžmentu

Liderstvo u projektnom menadžmentu

1.Osnove timskog rada na projektu 
Šta je projektni timtimski rad na projektu i njegove karakteristike 
Značaj, koristi, prednosti i mane timskog rada 
Komponente i pravila koja čine uspešne projektne timove 
Kategorije timova 
Životni ciklus tima 
 
2.Komunikacija u projektnom timu 
Tipovi komunikacije 
Komunikacija sa članovima tima 
Davanje i prihvatanje povratne informacije 
 
3.Razvoj i motivacija projektnih timova 
Faze razvoja timova 
Teorije motivacije 
Motivacija članova tima 
 
4.Postavljanje ciljeva, delegiranje i donošenje odluka 
Postavljanje timskih i individualnih ciljeva 
Efektivno delegiranje 
Donošenje odluka 
Principi timskog odlučivanja 
 
5.Prevencija konflikata i rešavanje problema u timu 
Uzroci za nastajanje konflikta i njihovi tipovi 
Metode za upravljanje konfliktima 
Pitanja, saveti i zamke u kod timskih konflikta 
Tipovi timskih problema, pristupi i načini njihovih rešavanja 

 

6.Liderstvo u projektnom menadžmentu 

Liderske uloge 
Rukovođenja timom – Strategija i aktivnosti 
Karakteristike dobrog lidera 

Prijava na obuku