Обука Савремено управљање пројектима Напредне технике – у трајању од 35 сати

 • Почетна
 • Обуке
 • Обука Савремено управљање пројектима Напредне технике – у трајању од 35 сати

Обука Савремено управљање пројектима Напредне технике – у трајању од 35 сати

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова
Трајање: 5 дана (35 PDU поена)
 

САДРЖАЈ КУРСА:

1. УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ
 • Пројектна повеља
 • Развој пројектног плана
 • Управљање и вођење реализације пројекта
 • Надгледање и контрола пројектног рада
 • Целовита контрола измена
 • Завршетак пројекта или фазе
2. УПРАВЉАЊЕ САРАДЊОМ СА УЧЕСНИЦИМА
 • Идентификовање кључних учесника
 • Анализа очекивања кључних учесника
 • Анализа утицаја кључних учесника
 • Развијање одговарајућих управљачких стратегија за њихово ефикасно укључивање у пројектно одлучивање и реализацију
3. УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ
 • Управљачки троугао
 • Планирање управљања обимом
 • Дефинисање обима
 • Развој WBS-а
 • Верификација и контрола обима
4. УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ
 • Дефинисање активности
 • Утврђивање временског редоследа
 • Процена потребних ресурса
 • Процена трајања активности
 • Успостављање временског распореда
 • Методе мрежног планирања
 • Контрола времена
5. УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА
 • План управљања трошковима
 • Процена трошкова
 • Распоређивање трошкова (буџетирање)
 • Контрола трошкова
 • Метода остварене вредности
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
 • Планирање управљања ризиком
 • Идентификација ризика на пројекту
 • Квалитативна анализа ризика
 • Квантитативна анализа ризика
 • Планирање реакције на ризик
 • Праћење и контрола ризика
7. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
 • Планирање људских ресурса
 • Формирање тима
 • Развој пројектног тима
 • Мотивација пројектног тима
 • Управљање пројектним тимом
8. УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈОМ НА ПРОЈЕКТУ
 • Основни елементи и процеси комуникације
 • Планирање комуникације
 • Дистрибуција информација
 • Статусни извештаји
 • Вештине преговарања
 • Управљање конфликтом
 • Лидерство и управљање пројектима
9. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
 • Шта је квалитет?
 • Узроци и последице лошег квалитета на пројекту
 • Планирање квалитета на пројекту
 • Обезбеђивање квалитета
 • Контрола квалитета
 • Алати и технике за контролу квалитета
10. УПРАВЉАЊЕ НАБАВКАМА
 • Планирање набавке
 • Типови уговора и ризици
 • Планирање уговарања
 • Спровођење процедуре набавке
 • Администрирање уговора