Oracle Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови тима, крајњи корисници, програмски руководиоци, портфолио менаџери, одговорни за реализацију уговора, планери пројеката
Трајање: 3 дана (18 сати)
 

САДРЖАЈ ОБУКЕ:

  • Основни појмови управљањa
  • Навигација
  • Основе пословних процеса
  • Управљање документима
  • Контрола уговора и пројеката
  • Пословни процеси компаније
  • Програмски пословни процеси
  • Пројектни пословни процеси
  • Управљање трошковима
  • Извештаји и контролне табле

Пријава на обуку