Пословна анализа на пројектима

Пословна анализа на пројектима

Полазници: Руководиоци пројеката, функционални руководиоци, чланови пројектних тимова
Трајање: 2 дана (16 сати)

САДРЖАЈ ТРЕНИНГА:

  • Детаљан увид у знања, вештине и таскове пословне анализе;
  • Курс је усклађен са ПМИ стандардом пословне анализе представљеним у “Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide”;
  • Курс, заједно са пратећим материјалом, представља преглед најчешћих активности пословне анализе, извршаваних од стране различитих пројектних и програмских рола;
  • Курс је у потпуности усклађен са детаљним дефиницијама пословне анализе у пракси према различитим ролама из истраживања ПМИ спроведеног 2013. године;
  • Курс такође служи за припрему полазника који су заинтересовани за полагање PMI-PBA® испита.

Пријава на обуку