Пословна анализа за организације

Пословна анализа за организације

Полазници: Руководиоци пројеката, функционални руководиоци
Трајање: 2 дана (16 сати)

САДРЖАЈ ТРЕНИНГА:

  • Курс је усклађен са стандардима ИИБА – БАБОК® Гуиде 3.0. Фокусиран је на објашњавање вештина потребних како бисмо помогли пословном кориснику да артикулише своје потребе, да их документује јасно, комплетно и концизно. Такође је фокусиран на учењу процеса кроз који ће се непрекидно проверавати и осигуравати имплементирање дефинисаних захтева у решењу;
  • Кроз курс се учесници уче како, кроз прихватање тих основних пословноаналитичарских вештина, пословни аналитичари значајно доприносе успешности пројеката и решења која креирају;
  • Уз примену реалних студија случаја, учесници ће открити како се документују „добри“ захтеви;
  • Полазници ће научити и примену једноставног процеса валидације и верификације захтева којим се обезбеђује њихово квалитетно доументовање;
  • Курс објашњава и технике оптимизовања комуникације са заинтересованим странама, како се креирају “пакети захтева” путем којих се максимизује вредност ове комуникације, те како се конструише матрица следљивости због оптималног управљања захтевима.

Пријава на обуку