Dobrodošli na sajt Centra za upravljanje projektima
Centar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektima
+381 11 313 07 03
office@cpm.rs
Beograd 11070, Srbija

Poslovna analiza

Poslovna analiza

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 2 dana (16 sati)
Trening Poslovne analize se sastoji od 10 celina, uz 25 vežbi.

CILJEVI TRENINGA POSLOVNE ANALIZE:

  • Definisanje ključnih aktivnosti i dokumentacije poslovnog analitičara
  • Objašnjavanje BA standarda temeljenih na BABOK® Guide uz definisanje standardnih procesa poslovne analize
  • Definisanje standardnih alata poslovne analize kao i primera njihove primene
  • Povećanje uspeha projekta boljim definisanjem poslovne potrebe
  • Planiranje rada na prikupljanju zahteva u cilju obezbeđenja optimalne produktivnosti
  • Smanjivanje ponavljanja posla kroz ispravnu elicitaciju
  • Dokumentovanje “dobrih” zahteva
  • Uspostavljanje sledljivosti zahteva sa ciljem njihovog povezivanja sa poslovnom potrebom i adekvatnog upravljanja njima kroz ceo životni vek            projekta
  • Smanjivanje nerazumevanja zahteva kroz njihovu ispravnu validaciju i verifikaciju
  • Prezentovanje celokupnog paketa biznisa sa ciljem njihovog odobravanja

Prijava na obuku