Пројекти Европске Уније – Од идеје до реализације

Пројекти Европске Уније – Од идеје до реализације

Циљне групе: Приватне и државне компаније, jавна управа и владин сектор, oбразовне установеневладине и непрофитне организацијеконсултантске куће и независни консултантипрофесионална удружења…
Трајање: 3 и по дана (3 дана рад у учионици  + ½-дана рада на даљину (Skype))

Циљ тренинга је да полазницима обезбеди одговарајућа знања неопходнa за успех у учествовању на конкурсима Европске Уније, обухваћеним програмским периодом од 2014. до 2020. годиине.

Један од примарних циљева овог тренинга је и јачање капацитета учесника у домену управљања пројектима финансираним од стране Европске комисије применом методологија за припрему предлога пројекта (управљање пројектним циклусом).
Тренинг је замишљен као комбинација теорије са практичним знањем, практичним вежбама, симулацијама, студијама случаја и примерима успешних ЕУ пројеката из региона.

Кроз званичну пројектну документацију и формуларе за пријаву на конкурсе, званични веб портал Европске комисије и најшири могући преглед механизама и техника успешног приступа Европским фондовима, водиће вас предавач Alessandro Mellilo – стручни тренер за управљање пројектним циклусом и пројектима Европске Уније, који је изабран од стране канцеларије парламента ЕУ у Италији као експерт за пројекте ЕУ за „React for Funds“ догађај на тему програма ЕУ 2014-2020.
 
Садржај:
– Од политика до програма Европске Уније : Стратегија Европа 2020; преглед програма ЕУ 2014-2020 намењених Србији;
– Од идеје до реализације: који ЕУ програм је прави за нашу пројектну идеју?
– Како пратити конкурсе за доделу средстава ЕУ?
– Испитивање могућности финансирања пројекта;
– Дизајн пројекта, Управљање пројектним циклусом;
– Од проблема до пројекта: поставка пројекта, логички оквир, WBS, резултати, временски оквир…
– Управљање пројектимау контексту пројеката Европске Уније: алати и технике;
– Пројектни тим: улоге, одговорности, конзорцијуми, међународни учесници;
– Квалитативни критеријуми Европских пројеката;
– Како припремити свеобухватан пројектни буџет?
– Симулација дизајна пројекта: развијте сопствену идеју.
 
*Тренинг се одржава на енглеском језику