Савремено управљање пројектима - Основни курс

Датум курса: 05.08.2019 - 07.08.2019

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци
Трајање: 3 дана (24 сата)
 

САДРЖАЈ КУРСА:

 

1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

 • Дефиниција пројекта
 • Кључне улоге у тиму
 • Основе успешних пројеката
 • Рангирање пројеката по приоритету

2. ПРОЦЕСИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

 • PMBOK Guide и PMI стандарди
 • Процесне групе савременог управљања пројектима
 • Процеси иницирања, планирања, извршења, контроле и завршетка
 • Области знања савременог управљања пројектима

3. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

 • Дефинисање визије
 • Постављање циљева
 • Процена ограничења
 • Листе активности
 • Додела ресурса
 • Редослед активности
 • Верификација плана

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНА

 • Добар почетак пројекта
 • Ефикасно руковођење
 • Развој тимског рада
 • Пројектна комуникације

5. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

 • Одржавање састанка о напретку
 • Суочавање са променама
 • Повећање учинка тима

6. КЉУЧНИ ФАКТОРИ УСПЕХА ПРИ УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА

 • Мултипројектно управљање
 • Управљање документацијом
 • Информациони систем за управљање пројектима
 • Систем управљања квалитетом, систем управљања пројектима и информациони систем предузећа
 • Примена најбоље праксе у области савременог управљању пројектима
Пријави се
X