Савремено управљање пројектима – основни курс

Савремено управљање пројектима – основни курс

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци

Трајање: 3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
 • Дефиниција пројекта
 • Кључне улоге у тиму
 • Основе успешних пројеката
 • Рангирање пројеката по приоритету
2. ПРОЦЕСИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА
 • PMBOK® Guide и PMI стандарди
 • Процесне групе савременог управљања пројектима
 • Процеси иницирања, планирања, извршења, контроле и завршетка
 • Области знања савременог управљања пројектима
3. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
 • Дефинисање визије
 • Постављање циљева
 • Процена ограничења
 • Листе активности
 • Додела ресурса
 • Редослед активности
 • Верификација плана
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНА
 • Добар почетак пројекта
 • Ефикасно руковођење
 • Развој тимског рада
 • Пројектна комуникације
5. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
 • Одржавање састанка о напретку
 • Суочавање са променама
 • Повећање учинка тима
6. КЉУЧНИ ФАКТОРИ УСПЕХА ПРИ УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА
 • Мултипројектно управљање
 • Управљање документацијом
 • Информациони систем за управљање пројектима
 • Систем управљања квалитетом, систем управљања пројектима и информациони систем предузећа
 • Примена најбоље праксе у области савременог управљању пројектима

Пријава на обуку