Dobrodošli na sajt Centra za upravljanje projektima
Centar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektima
+381 11 313 07 03
office@cpm.rs
Beograd 11070, Srbija

Savremeno upravljanje projektima – osnovni kurs

Savremeno upravljanje projektima – osnovni kurs

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci

Trajanje: 3 dana (18 sati)

SADRŽAJ KURSA:

1. OSNOVE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
 • Definicija projekta
 • Ključne uloge u timu
 • Osnove uspešnih projekata
 • Rangiranje projekata po prioritetu
2. PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
 • PMBOK® Guide i PMI standardi
 • Procesne grupe savremenog upravljanja projektima
 • Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka
 • Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima
3. PLANIRANJE PROJEKTA
 • Definisanje vizije
 • Postavljanje ciljeva
 • Procena ograničenja
 • Liste aktivnosti
 • Dodela resursa
 • Redosled aktivnosti
 • Verifikacija plana
4. REALIZACIJA PROJEKTNOG PLANA
 • Dobar početak projekta
 • Efikasno rukovođenje
 • Razvoj timskog rada
 • Projektna komunikacije
5. KONTROLA REALIZACIJE PROJEKTA
 • Održavanje sastanka o napretku
 • Suočavanje sa promenama
 • Povećanje učinka tima
6. KLJUČNI FAKTORI USPEHA PRI UPRAVLJANJU PROJEKTIMA
 • Multiprojektno upravljanje
 • Upravljanje dokumentacijom
 • Informacioni sistem za upravljanje projektima
 • Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća
 • Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima

Prijava na obuku