Управљање конфликтима

Управљање конфликтима

Полазници: Руководиоци пројеката и тимова, руководиоцима и члановима HR одељења, руководиоцима и свима онима којима је потребно да решавају и спречавају конфликте у радном окружењу

Трајање: 1 дан (6 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

  • Врсте конфликата и начини њиховог решавања
  • Структура и динамика конфликата
  • Стилови понашања/вештине за превенцију конфликта
  • Стилови понашања у конфликту
  • Приступи и технике решавања конфликата
  • Комуникационе вештине у конфликтним ситуацијама
  • Вештина давања повратне информације

Пријава на обуку