Управљање људским ресурсима у малим и средњим предузећима

 • Почетна
 • Обуке
 • Управљање људским ресурсима у малим и средњим предузећима

Управљање људским ресурсима у малим и средњим предузећима

Полазници: менаџмент предузећа, професионалци из области људских ресурса

Трајање: 4 дана (24 сата)

САДРЖАЈ КУРСА:

 • HR функција
 • Улога HR-a у политици развоја
 • Улога HR-a у управљању променама
 • Запошљавање
 • Интервјуисање
 • Суперслужбеник
 • Планирање наследника
 • Индивидуални рад – Coaching