Управљање пословним процесима

Управљање пословним процесима

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци

Трајање: 3 дана (21 сат)

САДРЖАЈ КУРСА:

 • БПМ курс је креиран на основу стандард дефинисаних од стране Међународне асоцијације професионалаца у управљању пословним процесима;
 • Овај ЦПМ курс следи стандард и праксу документовану у BPM CBOK (верзија III) одлична је основа за CBPA, CBPP и CBPL сертификацију.
 • Курс покрива:
  • вештине и подручја знања од развоја и дефинисања стратегије управљања пословним процесима са циљем испуњавања пословних потреба заинтересованих страна кроз анализу, унапређење, дизајнирање и развој процеса;
  • усклађивање процеса са ИТ технологијама и ИТ организацијом;
  • идентификовање и управљање пословним бенефитима произишлим из унапређења пословних процеса;
  • кројење методологије трансформације процеса према структури организације, њеној култури и нивоу зрелости;
  • креирање акционих планова са циљем успостављања редизајнираних пословних процеса и одговарајућих пословних правила;
  • успостављање и одговарајуће мерење КПИ везано за стратешке пословне циљеве;
  • развој система мерења перофрманси и успостављање праксе континуалног унапређења процеса.

Пријава на обуку