Dobrodošli na sajt Centra za upravljanje projektima
Centar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektima
+381 11 313 07 03
office@cpm.rs
Beograd 11070, Srbija

Upravljanje poslovnim procesima

Upravljanje poslovnim procesima

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci

Trajanje: 3 dana (21 sat)

SADRŽAJ KURSA:

 • BPM kurs je kreiran na osnovu standard definisanih od strane Međunarodne asocijacije profesionalaca u upravljanju poslovnim procesima;
 • Ovaj CPM kurs sledi standard i praksu dokumentovanu u BPM CBOK (verzija III) odlična je osnova za CBPA, CBPP i CBPL sertifikaciju.
 • Kurs pokriva:
  • veštine i područja znanja od razvoja i definisanja strategije upravljanja poslovnim procesima sa ciljem ispunjavanja poslovnih potreba zainteresovanih strana kroz analizu, unapređenje, dizajniranje i razvoj procesa;
  • usklađivanje procesa sa IT tehnologijama i IT organizacijom;
  • identifikovanje i upravljanje poslovnim benefitima proizišlim iz unapređenja poslovnih procesa;
  • krojenje metodologije transformacije procesa prema strukturi organizacije, njenoj kulturi i nivou zrelosti;
  • kreiranje akcionih planova sa ciljem uspostavljanja redizajniranih poslovnih procesa i odgovarajućih poslovnih pravila;
  • uspostavljanje i odgovarajuće merenje KPI vezano za strateške poslovne ciljeve;
  • razvoj sistema merenja perofrmansi i uspostavljanje prakse kontinualnog unapređenja procesa.

Prijava na obuku