Управљање пројектима на најлакши начин

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова
Трајање: 2 дана (12 сати )
 

Садржај курса:

1. Основе управљања пројектима

 • Дефиниција пројекта
 • Кључне улоге у тиму
 • Основе успешних пројеката
 • Рангирање пројеката по приоритету

2. Планирање пројекта

 • Дефинисање визије
 • Постављање циљева
 • Процена ограничења
 • Листе активности
 • Додела ресурса
 • Редослед активности
 • Верификација плана

3. Реализација пројектног плана

 • Добар почетак пројекта
 • Ефикасно руковођење
 • Развој тимског рада
 • Пројектна комуникације

4. Контрола реализације пројекта

 • Одржавање састанка о напретку
 • Суочавање са променама
 • Повећање учинка тима
Пријави се
X