Успешна online презентација

Циљ тренинга је да вам помогне да будете ефикаснији и ефективнији приликом презентовања ваших пројеката, идеја, резултата, предлога препорука у новим околностима - ONLINE.

Трајање: 1 дан

1. Припрема

 • Одабир и функционалности платформе за онлине конференције
 • Логистика ( простор, осветљење, бука, сарадници )
 • Дефинисање циља презентације
 • Структурисање и израда садржаја
 • Припрема публике

2. Презентовање

 • Визуелни, вербални и вокални утицај
 • Технике за отварање и затварање презентације
 • Алати и технике за одржавање групне динамике (питања и одговори, дискусије, идт.)

3. Follow up

 • Одабир и дистрибуција материјала
 • Технике за одрзавање публике активном и након презентације
 • (Само) процена успешности презентације
Пријави се
X