Успешна online презентација

Успешна online презентација

Циљ тренинга је да вам помогне да будете ефикаснији и ефективнији приликом презентовања ваших пројеката, идеја, резултата, предлога препорука у новим околностима – ONLINE.

Трајање 1 дан (6 сати)

1. Припрема

Одабир и функционалности платформе за онлине конференције
Логистика ( простор, осветљење, бука, сарадници )
Дефинисање циља презентације
Структурисање и израда садржаја
Припрема публике

2. Презентовање

Визуелни, вербални и вокални утицај
Технике за отварање и затварање презентације
Алати и технике за одржавање групне динамике (питања и одговори, дискусије, идт.)

3. Follow up

Одабир и дистрибуција материјала
Технике за одрзавање публике активном и након презентације
(Само) процена успешности презентације

Пријава на обуку