Успешна online презентација

Успешна online презентација

Циљ тренинга је да вам помогне да будете ефикаснији и ефективнији приликом презентовања ваших пројеката, идеја, резултата, предлога препорука у новим околностима – ONLINE. Трајање 1 дан (6 сати) 1. Припрема Одабир и функционалности платформе за онлине конференције Логистика ( простор, осветљење, бука, сарадници ) Дефинисање циља презентације Структурисање и израда садржаја Припрема публике 2. Презентовање Визуелни, вербални и вокални утицај Технике за отварање и затварање презентације Алати и технике за одржавање групне динамике (питања и одговори, дискусије, идт.) 3. Follow up Одабир и дистрибуција материјала Технике за одрзавање публике активном и након презентације (Само) процена успешности презентације

Пријава на обуку