ONLAJN PODRŠKA ZA PRIPREMU POLAGANJA PMP®/CAPM® ISPITA

  • Почетна
  • ONLAJN PODRŠKA ZA PRIPREMU POLAGANJA PMP®/CAPM® ISPITA

Polaznici: Svi zainteresovani za PMI® sertifikaciju
Trajanje onlajn podrške: Mesec dana (svim radnim danima od 19:00 do 21:00 čas) maksimalno do 40 radnih sati

Višegodišnje CPM iskustvo u edukaciji i pripremi za PMI sertifikaciju projektnih menadžera, kao i pružanje konsultantskih usluga kompanijama i pojedincima koji se bave projektnim menadžmentom, pokazalo nam je da postoji potreba za prilagođenom podrškom polaznika koji teže ka potpunijem razumevanju PMI PMBOK principa i pristupa u procesu sertifikacije. CPM onlajn podrška je nova trening usluga koja Vam na raspolaganje stavlja iskustvo sertifikovanih PMP konsultanata. Oni će Vam primenom najsvežijih znanja, testova i onlajn platformi davati smernice kako da na efikasan način spremno uđete u finale Vaše pripreme za PMI sertifikaciju.

Ova CPM usluga omogućena je za naručivanje polaznicima od aprila 2024. CPM PMP profesionalci će Vam na personalizovan način obezbediti aktuelna testna pitanja, pomoć u pripremi ispita, konkretna uputstva i savete kako pristupiti „teškim“ pitanjima, kako ih pravilno protumačiti i rešiti u okviru vremenskih ograničenja testa. Svakog dana CPM mentor će za Vas pripremati personalizovan materijal u formi testova, tekstova i slika koji sadrže samo ono najbitnije kako bi polaznik mogao da dostigne top formu. Zahvaljujući tehnologiji onlajn saradnje, svaki Klijent ima mogućnost da postavlja pitanja iz onih domena koji mu nisu jasni. Na taj način dodatno se ojačava i verifikuje spremnost svakog polaznika da tokom procesa pripreme za sertifikaciju kao i na samom ispitu pokaže svoje znanje i uspešno položi PMI ispit.