Удружење инжењера консултаната Србије (ACES) је струковно и непрофитабилно удружење основано априла 2009, са циљем да: промовише улогу и значај FIDIC стандарда у Србији, афирмише највише етичке стандарде који се примењују у раду инжењера консултаната и да се стара о томе да их се чланови придржавају и тиме делотворно учествују у борби против корупције у грађевинској индустрији, доприноси промоцији процедура које обезбеђују транспарентност, прикупља информације од интереса за рад инжењера консултаната, води бригу о развоју и иновацијама техничких знања чланова Удружења организацијом семинара, радионица и саветовања, прати и обезбеђује информације за потребе својих чланова у вези са законском регулативом, политиком и програмима надлежних органа Србије за питања од интереса за Удружење.

Чланице Удружења могу бити инжењерско-консултантске фирме у Србији, као и архитектонски бирои, извођачи, банке, осигуравајућа друштва, адвокатске канцеларије и друге фирме које су заинтересоване да промовишу циљеве Удружења.

Удружење инжењера консултаната Србије постало је пуноправни члан Међународног савеза инжењера консултаната FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) 16. септембра 2009. године, чиме је преузело част и обавезу да као огранак FIDIC за територију Републике Србије шири највише стандарде у грађевинарству.

Више информација можете добити на aces.rs.