Oracle Partner Network

Oracle Partner Network је глобална пословна мрежа са више од 20 хиљада компанија широм света,  које предузећима пружају софтверска решења заснована на Oracle софтверу. Кроз приступ новим производима компаније Oracle, образовање, техничке услуге, маркетинг и продајну подршку, Oracle Partner Network програм обезбеђује својим партнерима ресурсе који су им потребни да би били успешни у данашњој глобалној економији.

Више можете пронаћи на адреси oracle.com/partners.