Oracle Primavera

Oracle Primavera је водећи провајдер за Project Portfolio Management (PPM) решења за  пројектно оријентисане индустрије, а од 2009. Primavera Softvare Inc. послује у оквиру компаније Oracle.

Примавера нуди најбоља решења у класи решења усмерених на критичне PPM захтеве кључних вертикалних индустрија, укључујући пројектовање и изградњу, јавни сектор, ваздухопловство и одбрану, комуналне услуге, нафту и гас, производњу, високу технологију, ИТ и услуге.

Primavera PPM производи, уз Oracle софтвере за вођење финансија пројеката, људских ресурса, управљање ланцем снабдевања, управљање животним циклусом производа, пословну интелигенцију и инфраструктуру представљају прво свеобухватно Project Portfolio Management решење предузећа. Ово решење помаже компанијама да оптимизирају ресурсе и ланац снабдевања, смање трошкове, управљају променама, испуне рокове испоруке и, на крају, доносе боље одлуке, а све помоћу података у реалном времену.

Више информација можете пронаћи на званичном сајту oracle.com.