ЦПМ техничка подршка за Frontrange Goldmine

ЦПМ техничка подршка за Frontrange Goldmine

Корисницима GoldMine алата ЦПМ нуди техничку подршку која прати, анализира и решава конкретне проблеме и захтеве корисника, директно на терену у Вашем предузећу у договореном року. ЦПМ сву комуникација са Корисником у процесу пружања техничке подршке врши директно преко једне одговорне особе на такав начин да професионалним саветима и предлозима помаже решавању свих Ваших техничких и пословних изазова и ризика.

ЦПМ корисницима техничке подршке нуди следеће услуге:

1. ИНСТАЛАЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА CRM СИСТЕМА
2. ДОДАТНА ОБУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ CRM СИСТЕМА
3. ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ КОНТАКАТА И УНОШЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОДАТКЕ О КОРИСНИЦИМА
4. ФОРМИРАЊЕ ОКРУЖЕЊА ЗА РАД КОРИСНИКА У МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЈИ
5. ПРАВЉЕЊЕ ГРУПА КОНТАКАТА
6. АСИСТЕНЦИЈА ВАШЕМ ТИМУ У ОБАВЉАЊУ МАРКЕТИНШКИХ АНАЛИЗА
7. ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА ПРИ СВАКОДНЕВНОМ КОРИШЋЕЊУ GOLDMINE СОФТВЕРА
8. ЛИТЕРАТУРУ, УПУТСТВА И КОРИСНИЧКЕ ПРИРУЧНИКЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
9. ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ КВАРОВА И ПРОБЛЕМА ПРИ РАДУ (НА ТЕРЕНУ КОД КОРИСНИКА)

ЧЕСТА ПИТАЊА

Различите компаније широм света користи GoldMine. Ако се Ваше предузеће или организација бави праћењем и чувањем информација о клијентима или контактима, треба вам алат као што је GoldMine.

GoldMine се најчешће користи за чување информација о купцима, клијентима и контактима. Користи се за праћење Вашеих активности, управљње маркетиншким кампањама и праћењем могућности за продају.

Wizard Systems може да инсталира цео систем за Вас. Ако вам је потребна помоћ у постављању GoldMine, ЦПМ може да Вам обезбеди пуну инсталацију, обуку и подршку.

Не, GoldMine постоји још од 1991. године и има 2 милиона корисника широм света. Ако умете да најосновније користите рачунар можете да користите GoldMine.