ЦПМ техничка подршка за Oracle Primaveru

ЦПМ техничка подршка за Oracle Primaveru

Корисницима Примавера алата ЦПМ нуди комплетну техничку подршку која надопуњује Oracle техничку подршку, а која прати, анализира и решава конкретне проблеме и захтеве корисника, директно на терену у Вашем предузећу у договореном року. ЦПМ сву комуникацију са Корисником у процесу пружања техничке подршке врши директно преко једне одговорне особе на такав начин да професионалним саветима и предлозима помаже решавању свих Ваших техничких и пословних изазова и ризика.

ЦПМ техничка подршка може бити пружена и корисницима који нису укључени у Oracle систем техничке подршке.

ЦПМ корисницима техничке подршке нуди следеће услуге:

1. ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА ПРИ СВАКОДНЕВНОМ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМА 
 • ЦПМ директна подршка у току радног времена;
 • ЦПМ телефонска подршка у току радног времена;
 • Приступ ЦПМ базама знања о примени Primavera софтвера 24 сата дневно путем Интернета;
 • Савети корисницима и решавање недоумица које се могу јавити; приликом употребе Primavera софтвера.
2. ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПРИ РАДУ СОФТВЕРА:
 • Излазак ЦПМ техничке подршке на терен на Ваш захтев;
 • Решавање корисничких проблема у раду са софтвером;
 • Подношење извештаја о природи квара, разлогу његовог настанка, како би техничка служба Корисника била у могућности да га предупреди.
3. ИНСТАЛАЦИЈА НАЈНОВИЈИХ ВЕРЗИЈА СОФТВЕРА (САМО ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ORACLE PRIMAVERA ПОДРШКУ):
 • Миграција на актуелну верзију софтвера (P6 v8);
 • Примена свих актуелних Service pack верзија.
4. ИНТЕГРАЦИЈА СОФТВЕРА СА ДРУГИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА (САМО ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ORACLE PRIMAVERA ПОДРШКУ)
 • Интеграција Primavera софтвера у постојећи рачунарски систем фирме;
 • Усклађивање рада осталих софтверских решења са Primavera софтвером, чиме се елиминише потреба дуплог уноса података.
5. ИЗРАДА КОРИСНИЧКИХ ИЗВЕШТАЈА И СИСТЕМА ИЗВЕШТАВАЊА ЗА РУКОВОДСТВО
 • Олакшава рад корисници приликом израде корисничких извештаја, како би сви значајни параметри неопходни кориснику били обухваћени.
6. ПОМОЋ У КОМУНИKAЦИЈИ  СА ORACLE ТЕХНИЧКОМ ПОДРШКОМ (САМО ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ORACLE PRIMAVERA ПОДРШКУ):
 • Процена, после свеобухватне дијагностике, да ли дати проблем подпада под ингеренцију Oracle техничке подршке;
 • Комуникацја (на енглеском језику) са оператерима и техничарима Oracle техничке подршке;
 • Примена инструкција добијених од Oracle техничке подршке.
7. УПУТСТВА И КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИЦИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ:
 • Електронски и штампани преводи Primavera литературе, упутстава и корисничких приручника на српском језику;
 • Израда персонализованих приручника који се базирају на конкретним захтевима појединачних корисника, у циљу једноставнијег сналажења;
8. РЕДОВНУ РАЗМЕНУ ИСКУСТВА СА ДРУГИМ PRIMAVERA КОРИСНИЦИМА ИЗ РЕГИОНА 
 • Формирање Primavera клуба;
 • Организација презентација нових верзија софтвера, нових искустава и сл.
 • Одржавање неформалних састанака корисника Primavera софтвера на различитим нивоима.

* С обзиром да од 2009. године Primavera послује у оквиру компаније Oracle, а у складу са Oracle глобалном политиком техничке подршке, од 1. јануара 2010. године Oracle на себе прузети вршење услуге техничку подршку за Primavera софтвере.

ORACLE Техничка подршка обухвата:

 • Испоруку и право инсталације најновијих верзија Primavera софтвера корисницима који имају активно Primavera одржавање
 • Подршку корисницима у решавању проблема  Primavera софтвера (искључиво путем Интернета).

Више информација о условима под којима компанија Oracle обезбеђује техничку подршку својим корисницима можете прочитати у Oracle смерницама за техничку подршку на страници http://oracle.com/contracts.

ЧЕСТА ПИТАЊА

Инсталација и имплементација Oracle Primavera софтвера треба да се врши преко Oracle Консултантског сервиса или уз помоћ сертификованиог Oracle партнера.

ЦПМ препоручује свим својим корисницима софтвера да подршку обнављају сваке године, међутим, подршку такође можемо обрачунавати по утрошеним сатима за решавање проблема.

Обратите се ЦПМ техничкој подршци мејлом како би добили приступ секцији за преузимање на ЦПМ сајту са које можете преузети фајлове. Услов који треба да буде задовољен је да сте корисник ЦПМ техничке подршке.

Пошаљите нам мејл са описом грешке коју ћемо одмах проверити у нашој бази знања и посаветовати Вас како да поступите.