САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА – ОСНОВНИ КУРС

Савремено управљање пројектима - Основни курс

Обука Основни курс, је намењена едукацији и информисању свих оних који до сада нису имали прилике да учествују ни у једној фази припреме или извођења пројекта, као и конкретне помоћи онима који сада стичу прво искуство овакве врсте.