Scrum

Scrum је методологија која омогућава тиму да се самоорганизује и направи промене брзо, у складу са агилним принципима. Scrum мастер је модератор за агилни развојни тим.
Scrum мастер има значајне одговорности, као што су:

 • Помоћ тиму да постигне консензус о томе шта се
  може остварити током одређеног временског периода;
 • Помоћ тиму да постигне консензус у свакодневном
  раду;
 • Помоћ тиму да остане фокусиран и да следи договорена
  правила за свакодневне итерације;
 • Уклањање препрека које ометају напредак тима;
 • Заштита тима од спољашњих дистракција.