Радионица иницирања пројеката

  • Почетна
  • Радионица иницирања пројеката

КОНСАЛТИНГ

На развијеним тржиштима искуства показују да мање од 40% свих иницираних пројеката буде успешно завршено! Професионалци у области управљања пројектима знају да је један од најважнијих узрока за неуспех пројеката – Иницирање пројеката без озбиљније анализе о разлозима за покретање пројекта, могућностима и интересима стејкхолдера, дефинисаним пројектним резултатима и циљевима. Студија изводљивости, анализа пословне потребе, пројектна повеља су само различити називи за важну пропусницу за прелазак пројекта из процеса иницирања у процесе планирања и реализације. Начин на који организација иницира пројекат је од пресудне важности за успешан завршетак пројекта у року, буџету и спецификацији резултата.

На овој интерактивној ЦПМ радионици сертификовани PMP®, на бази реалних примера из Ваше праксе, помоћи ће Вам да правилно иницирате Ваш пројекат, повећате шансе за успех Вашег тима и омогућите остваривање пословних циљева Вашег предузећа. Ова радионица је намењена пре свега кључним учесницима пројекта, менаџменту компаније, финансијерима пројеката и руководиоцима пројеката да им помогне да донесу квалитетну одлуку да ли желе или не желе да даље инвестирају у пројекат.

У нашем окружењу и даље велики број организација свесно формулише своје годишње инвестиционе и развојне планове на брзину, ад-хоц доношењем одлука о инвестирању у пројекте чије иницирање није утемељено на квалитетној процесној основи. Питање је да ли је у време економске кризе то заиста најбоља пословна пракса? Последице лоше пословне праксе обично су енормно кашњење пројекта, вишеструко трошење ресурсе, интерперсонални конфликти, демотивација запослених и неповерење запослених у потребе за будућим пројектним подухватима.

ЦПМ тим ментора ће Вам помоћи током радионице Иницирања да добијете одговоре на следећа важна питања:

  1. Каква је тренутна ситуација или пословни проблем који реализацијом пројекта желимо да решимо?
  2. Шта тачно желимо да постигнемореализацијом пројекта?
  3. Који су захтеви, резултати и циљеви пројекта, тј. какав утицај они имају на систем (компанију) у целини?
  4. Какви су организациони захтевиу погледу остваривања циљева пројекта?
  5. Да ли постоје и који су додатни захтевиза успешну релизацију пројекта (ИЦТ, регулаторни, кориснички, економски, политички, културолошки, еколошки…)?
  6. Каква је структура трошкова и очекивана добит од пројекта, односно шта показује Cost-Benefit анализа пројекта?
  7. Какви су временски оквириза реализацију описаног подухвата?
  8. Који су основни ризици које носиреализација предложеног подухвата?
 
Креатори новог ЦПМ тренинг програма свесни су да су процеси иницирања и планирања пројекта често организовани тако да импресионирају менаџмент или финансијера. Сарадњом са ЦПМ тимом професионалаца пружа Вам се прилика да ефикасно помогнете свим кључним учесницима да схвате шта Ваш пројекат реално доноси организацији, који су захтеви и предуслови да би се успешно остварили циљеви пројекта и како процесним приступом може да се повећа квалитет пословања и поверење свих учесника у пројектни приступ.