Dobrodošli na sajt Centra za upravljanje projektima
Centar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektimaCentar za upravljanje projektima
+381 11 313 07 03
office@cpm.rs
Beograd 11070, Srbija

Radionica iniciranja projekata

KONSALTING

Na razvijenim tržištima iskustva pokazuju da manje od 40% svih iniciranih projekata bude uspešno završeno! Profesionalci u oblasti upravljanja projektima znaju da je jedan od najvažnijih uzroka za neuspeh projekata – Iniciranje projekata bez ozbiljnije analize o razlozima za pokretanje projekta, mogućnostima i interesima stejkholdera, definisanim projektnim rezultatima i ciljevima. Studija izvodljivosti, analiza poslovne potrebe, projektna povelja su samo različiti nazivi za važnu propusnicu za prelazak projekta iz procesa iniciranja u procese planiranja i realizacije. Način na koji organizacija inicira projekat je od presudne važnosti za uspešan završetak projekta u roku, budžetu i specifikaciji rezultata.

Na ovoj interaktivnoj CPM radionici sertifikovani PMP®, na bazi realnih primera iz Vaše prakse, pomoći će Vam da pravilno inicirate Vaš projekat, povećate šanse za uspeh Vašeg tima i omogućite ostvarivanje poslovnih ciljeva Vašeg preduzeća. Ova radionica je namenjena pre svega ključnim učesnicima projekta, menadžmentu kompanije, finansijerima projekata i rukovodiocima projekata da im pomogne da donesu kvalitetnu odluku da li žele ili ne žele da dalje investiraju u projekat.

U našem okruženju i dalje veliki broj organizacija svesno formuliše svoje godišnje investicione i razvojne planove na brzinu, ad-hoc donošenjem odluka o investiranju u projekte čije iniciranje nije utemeljeno na kvalitetnoj procesnoj osnovi. Pitanje je da li je u vreme ekonomske krize to zaista najbolja poslovna praksa? Posledice loše poslovne prakse obično su enormno kašnjenje projekta, višestruko trošenje resurse, interpersonalni konflikti, demotivacija zaposlenih i nepoverenje zaposlenih u potrebe za budućim projektnim poduhvatima.

CPM tim mentora će Vam pomoći tokom radionice Iniciranja da dobijete odgovore na sledeća važna pitanja:

  1. Kakva je trenutna situacija ili poslovni problem koji realizacijom projekta želimo da rešimo?
  2. Šta tačno želimo da postignemorealizacijom projekta?
  3. Koji su zahtevi, rezultati i ciljevi projekta, tj. kakav uticaj oni imaju na sistem (kompaniju) u celini?
  4. Kakvi su organizacioni zahteviu pogledu ostvarivanja ciljeva projekta?
  5. Da li postoje i koji su dodatni zahteviza uspešnu relizaciju projekta (ICT, regulatorni, korisnički, ekonomski, politički, kulturološki, ekološki…)?
  6. Kakva je struktura troškova i očekivana dobit od projekta, odnosno šta pokazuje Cost-Benefit analiza projekta?
  7. Kakvi su vremenski okviriza realizaciju opisanog poduhvata?
  8. Koji su osnovni rizici koje nosirealizacija predloženog poduhvata?
 
Kreatori novog CPM trening programa svesni su da su procesi iniciranja i planiranja projekta često organizovani tako da impresioniraju menadžment ili finansijera. Saradnjom sa CPM timom profesionalaca pruža Vam se prilika da efikasno pomognete svim ključnim učesnicima da shvate šta Vaš projekat realno donosi organizaciji, koji su zahtevi i preduslovi da bi se uspešno ostvarili ciljevi projekta i kako procesnim pristupom može da se poveća kvalitet poslovanja i poverenje svih učesnika u projektni pristup.