Софтвер

Oracle Primavera

Oracle Primavera Oracle Primavera софтверска решења су фокусирана на инвестиционо и пројектно оријентисана предузећа. Корисницима помажу у управљањ у целокупним животним циклусом пројекта и програма примењују се на пројектима и у тимовима свих величина.  Oracle Primavera решења помажу компанијама да донесу боље одлуке при управљању портфолиом пројеката и програма, процене…
Read More

Frontrange Goldmine

Frontrange Goldmine ЦПМ је овлашћени представник америчке софтверске компаније FrontRange за подручје Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине. Применом савремених FrontRange CRM решења на једноставан начин постижете: Персонализовану писану и е-маил комуникацију са великим бројем Ваших клијената. Ефикасне маркетиншке и продајне активности. Он-лajн анализе, промо акције, телемаркетинг, продају…
Read More