Corporate

Софтвер

СОФТВЕР У ЦПМ понуди налазе се Oracle Primavera и Microsoft софтверска решења Oracle Primavera Oracle Primavera Project Portfolio Management решења су фокусирана на пројектно оријентисана предузећа и помажу им у управљању портфолиом целокупног животног циклуса пројеката, а примењују се на пројектима свих величина. Microsoft Microsoft Project решење нуди флексибилно лиценцирање…
Read More

Outsourcing

Project Management Outsourcing ЦПМ  Outsourcing руководилаца пројекта: Дилеме, предности и наш приступ. Када ради са тимом на пројекту, екстерно ангажовани менаџер пројекта мора да се фокусира на десетине питања истовремено. Како да олакша рад тиму на даљину, како да обезбеди ефикасну комуникацију са учесницима и како да оствари планиране циљеве…
Read More