Finance

Јавни сектор

Јавни сектор Више од четврт века Системи за управљање пројектима у Сектору државне управе, користе се у Владиним институцијама широм Европе и САД за тимски рад, планирање, реализацију и контролу инвестиционих, развојних и инфраструктурних пројеката. Савремени системи за управљање пројектима у Сектору државне управе су снажни, лаки за коришћење и…
Read More

Телекомуникације

Телекомуникације ЦПМ својим клијентима из области телекомуникација помаже обуком и PMI сертификацијом пројектних руководилаца, увођењем у рад савремених софтверских Project Portfolio Management решења и пружањем консалтинг услуга у области корпоративног управљања пројектима. ЦПМ се специјализовао за сарадњу са клијентима који у области телекомуникација реализују сложене и динамичне пројекте развоја инфраструктуре…
Read More

Финансијски сектор

Финансијски сектор У складу са светским трендовима у банкарском пословању, у циљу обезбеђивања конкурентске предности на тржишту и повећања квалитета управљања ИТ пројектима, неопходно је да Банка унапреди своју методологију за управљање реализацијом ИТ пројеката. Крајњи циљ овог стратешки важаног развојног пројеката је даље побољшање пословања у следећим областима: 1.…
Read More

Информационе технологије

Информационе технологије ЦПМ систем за управљање ИТ пројектима је намењен свим савременим развојно оријентисаним ИТ организацијама (банкама, финансијским институцијама, осигуравајућим друштвима и другим) којима је успешна реализација пројеката од пресудног значаја за успешно пословање на тржишту. Без употребе комплексних и скупих решења, корисницима на располагању стоје неопходне управљачке функционалности: Детаљна…
Read More