Oracle Primavera

Јавни сектор

Јавни сектор Више од четврт века Системи за управљање пројектима у сектору државне управе, користе се у институцијама широм Европе и САД за тимски рад, планирање, реализацију и контролу инвестиционих, развојних и инфраструктурних пројеката. Савремени системи за управљање пројектима у Сектору државне управе су функционални, лаки за коришћење и применљиви…
Read More

Oracle’s Primavera Contractor

Oracle’s Primavera Contractor Oracle Primavera Contractor је приступачно решење специјално направљено за извођаче радова, које чини заказивање, извештавање и планирање напретка једноставним. Као извођачу, способност прављења ефикасаног распореда који свако на Вашем пројекту може да разуме и користи је од кључне важности. Primavera Contractor Вам омогућава да стално комуницирате и…
Read More

Oracle’s Primavera Risk Analysis

Oracle’s Primavera Risk Analysis Oracle Primavera Risk Analysis је решење за комплетну идентификацију, анализутику и управљање животним циклусом ризика на пројектима. Јединствено решење које интегрише управљање ризицима, првенства, вероватноће и утицаје са становишта обима, рокова, трошкова, квалитета, количине рада и временског распореда. Primavera Risk Analysis омогућава одређивање нивоа поузданости успеха…
Read More

Oracle’s Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier Oracle Primavera Unifier Project Controls је моћно решење које је намењено за управљање портфолијима пројеката, контролу уговора и управљање сарадњом учесника на пројектима. Управљање портфолијима пружа доносиоцима одлука у предузећу платформу за обједињено управљање пројектима и програмима како би се осигурало најефикасније коришћење капиталних улагања, ресурса и…
Read More

Oracle’s Primavera P6 Analytics

Oracle’s Primavera P6 Analytics Oracle Primavera P6 Analytics је интелигентно софтверско решење које Вам пружа вредне увиде у вашу Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management базу пројектних података и перформансе портфолиа пројеката., Ово решење омогућава откривање пројектних трендова, узрока проблема , предвиђање кретања трошкова, и помаже вам да ефикасније водите…
Read More

Oracle’s Primavera P6 Professional Project Management

Oracle’s Primavera P6 Professional Project Management Софтвер Oracle Primavera P6 Professional Project Management омогућава руководиоцима пројеката и извођачима да планирају, прате и контролишу све своје пројекте. Прихваћен као стандард за управљање инвестиционим пројектима, Primavera P6 Professional Project Management обликована је за вођење, капиталних пројеката и програма. Може се користити за…
Read More

Oracle’s primavera p6 enterprise project portfolio management

Oracle’s primavera P6 enterprise project portfolio management Oracle Primavera P6, Enterprise Project Portfolio Management је  комплетно решење за одређивање корпоративних пројектних приоритета, планирање и управљање извршавањем пројеката, програма и портфолиа ,снажно и поуздано, а истовремено једноставно за коришћење. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management је интегрисано решење за управљање портфолиом пројеката,…
Read More

Комуналне услуге

Комуналне услуге Изазови са којима се суочавају предузећа која пружају комуналне услуге су бројни: од пораста регулаторних притисака и захтева потрошача за ниже цене, до мањака обучених радника и потребе за чистијим облицима енергије. Да би успели у овом тржишту, комунална предузећа – укључујући производњу електричне енергије, пренос и дистрибуцију,…
Read More

Професионалне услуге

Професионалне услуге Постизање одрживог и профитабилног раста у индустрији професионалних услуга представља велики изазов. Организације ове индустрије шире се на нова тржишта, глобализују индивидуална домаћинства и претендују на вертикална тржишта са обиљем информација. Као што свака услужна организација зна, одржавање раста и његово превођење у профит нијелако. Разумевање глобалне потражње,…
Read More

Нафта и гас

Нафта и гас ЦПМ консалтинг тим је, са становишта пословања инвеститора, у сектору нафте и гаса дизајнирао Систем са јединственом базом података о свим инвестицијама предузећа и на тај начин ефикасно објединиo комуникацију инвеститора са свим учесницима у процесу. Систем омогућава инвеститорима свеобухватно сагледавање тренутног стања пројекта у смислу обима…
Read More