Решења

Oracle Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier Project Controls је моћно решење дизајнирано за управљање портфолијима пројеката, контролу уговора и управљање сарадњом на пројекту. Управљање портфолиом обезбеђује доносиоцима одлука у предузећу платформу за интегрисано управљање пројектима и програмима како би се обезбедило најефикасније коришћење капиталних инвестиција, ресурса и готовине. Управљање трошковима пројекта омогућава флексибилну…
Read More

Јавни сектор

Јавни сектор Више од четврт века Системи за управљање пројектима у Сектору државне управе, користе се у Владиним институцијама широм Европе и САД за тимски рад, планирање, реализацију и контролу инвестиционих, развојних и инфраструктурних пројеката. Савремени системи за управљање пројектима у Сектору државне управе су снажни, лаки за коришћење и…
Read More

Инвестициона изградња

Инвестициона изградња ЦПМ консалтинг тим је са становишта пословања инвеститора успео да дизајнира Систем посредством јединствене базе података о свим инвестицијама предузећа (PMIS – Project Management Information System) и на тај начин ефикасно обједини сву комуникацију инвеститора са осталим учесницима у процесу. Систем омогућава инвеститорима свеобухватно сагледавање тренутног стања пројекта…
Read More

Нафта и гас

Нафта и гас ЦПМ консалтинг тим је са становишта пословања инвеститора у сектору нафте и гаса дизајнирао Систем са јединственом базом података о свим инвестицијама предузећа (PMIS – Project Management Information System) и на тај начин ефикасно објединиo сву комуникацију инвеститора са осталим учесницима у процесу. Систем омогућава инвеститорима свеобухватно…
Read More

Телекомуникације

Телекомуникације ЦПМ својим клијентима из области телекомуникација помаже обуком и PMI сертификацијом пројектних руководилаца, увођењем у рад савремених софтверских Project Portfolio Management решења и пружањем консалтинг услуга у области корпоративног управљања пројектима. ЦПМ се специјализовао за сарадњу са клијентима који у области телекомуникација реализују сложене и динамичне пројекте развоја инфраструктуре…
Read More

Финансијски сектор

Финансијски сектор У складу са светским трендовима у банкарском пословању, у циљу обезбеђивања конкурентске предности на тржишту и повећања квалитета управљања ИТ пројектима, неопходно је да Банка унапреди своју методологију за управљање реализацијом ИТ пројеката. Крајњи циљ овог стратешки важаног развојног пројеката је даље побољшање пословања у следећим областима: 1.…
Read More

Информационе технологије

Информационе технологије ЦПМ систем за управљање ИТ пројектима је намењен свим савременим развојно оријентисаним ИТ организацијама (банкама, финансијским институцијама, осигуравајућим друштвима и другим) којима је успешна реализација пројеката од пресудног значаја за успешно пословање на тржишту. Без употребе комплексних и скупих решења, корисницима на располагању стоје неопходне управљачке функционалности: Детаљна…
Read More