Vesti i najave

Prijavite se na mejling listu

Savremeno upravljanje projektima - Napredne tehnike

Polаznici: Rukovodioci projekаtа, člаnovi projektnih timovа

Trаjаnje: 5 dаnа (35 PDU poenа)

SАDRŽАJ KURSА:
 

1. UPRAVLJANJE INTEGRACIJOM

 • Projektna povelja
 • Razvoj projektnog plana
 • Upravljanje i vođenje realizacije projekta
 • Nadgledanje i kontrola projektnog rada
 • Celovita kontrola izmena
 • Završetak projekta ili faze

2. UPRAVLJANJE SARADNJOM SA UČESNICIMA

 • Identifikovanje ključnih učesnika
 • Analiza očekivanja ključnih učesnika
 • Analiza uticaja ključnih učesnika
 • Razvijanje odgovarajućih upravljačkih strategija za njihovo efikasno uključivanje u projektno odlučivanje i realizaciju

3. UPRAVLJANJE OBIMOM

 • Upravljački trougao
 • Planiranje upravljanja obimom
 • Definisanje obima
 • Razvoj WBS-a
 • Verifikacija i kontrola obima

4. UPRAVLJANJE VREMENSKIM RASPOREDOM

 • Definisanje aktivnosti
 • Utvrđivanje vremenskog redosleda
 • Procena potrebnih resursa
 • Procena trajanja aktivnosti
 • Uspostavljanje vremenskog rasporeda
 • Metode mrežnog planiranja
 • Kontrola vremena

5. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

 • Plan upravljanja troškovima
 • Procena troškova
 • Raspoređivanje troškova (budžetiranje)
 • Kontrola troškova
 • Metoda ostvarene vrednosti

6. UPRAVLJANJE RIZIKOM

 • Planiranje upravljanja rizikom
 • Identifikacija rizika na projektu
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Kvantitativna analiza rizika
 • Planiranje reakcije na rizik
 • Praćenje i kontrola rizika

7. UPRAVLJANJE RESURSIMA

 • Planiranje ljudskih resursa
 • Formiranje tima
 • Razvoj projektnog tima
 • Motivacija projektnog tima
 • Upravljanje projektnim timom

8. UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM NA PROJEKTU

 • Osnovni elementi i procesi komunikacije
 • Planiranje komunikacije
 • Distribucija informacija
 • Statusni izveštaji
 • Veštine pregovaranja
 • Upravljanje konfliktom
 • Liderstvo i upravljanje projektima

9. UPRAVLJANJE KVALITETOM

 • Šta je kvalitet?
 • Uzroci i posledice lošeg kvaliteta na projektu
 • Planiranje kvaliteta na projektu
 • Obezbeđivanje kvaliteta
 • Kontrola kvaliteta
 • Alati i tehnike za kontrolu kvaliteta

10. UPRAVLJANJE NABAVKAMA

 • Planiranje nabavke
 • Tipovi ugovora i rizici
 • Planiranje ugovaranja
 • Sprovođenje procedure nabavke
 • Administriranje ugovora