Projekti Evropske Unije - Od ideje do realizacije

Ciljne grupe: Privatne i državne kompanije, javna uprava i vladin sektor, obrazovne ustanovenevladine i neprofitne organizacijekonsultantske kuće i nezavisni konsultantiprofesionalna udruženja...
Trajanje: 3 i po dana (3 dana rad u učionici  + ½-dana rada na daljinu (Skype))

Cilj treninga je da polaznicima obezbedi odgovarajuća znanja neophodna za uspeh u učestvovanju na konkursima Evropske Unije, obuhvaćenim programskim periodom od 2014. do 2020. godiine.

Jedan od primarnih ciljeva ovog treninga je i jačanje kapaciteta učesnika u domenu upravljanja projektima finansiranim od strane Evropske komisije primenom metodologija za pripremu predloga projekta (upravljanje projektnim ciklusom).
Trening je zamišljen kao kombinacija teorije sa praktičnim znanjem, praktičnim vežbama, simulacijama, studijama slučaja i primerima uspešnih EU projekata iz regiona.

Kroz zvaničnu projektnu dokumentaciju i formulare za prijavu na konkurse, zvanični veb portal Evropske komisije i najširi mogući pregled mehanizama i tehnika uspešnog pristupa Evropskim fondovima, vodiće vas predavač Alessandro Mellilo - stručni trener za upravljanje projektnim ciklusom i projektima Evropske Unije, koji je izabran od strane kancelarije parlamenta EU u Italiji kao ekspert za projekte EU za „React for Funds“ događaj na temu programa EU 2014-2020.

Sadržaj:

- Od politika do programa Evropske Unije : Strategija Evropa 2020; pregled programa EU 2014-2020 namenjenih Srbiji;
- Od ideje do realizacije: koji EU program je pravi za našu projektnu ideju?
- Kako pratiti konkurse za dodelu sredstava EU?
- Ispitivanje mogućnosti finansiranja projekta;
- Dizajn projekta, Upravljanje projektnim ciklusom;
- Od problema do projekta: postavka projekta, logički okvir, WBS, rezultati, vremenski okvir…
- Upravljanje projektimau kontekstu projekata Evropske Unije: alati i tehnike;
- Projektni tim: uloge, odgovornosti, konzorcijumi, međunarodni učesnici;
- Kvalitativni kriterijumi Evropskih projekata;
- Kako pripremiti sveobuhvatan projektni budžet?
- Simulacija dizajna projekta: razvijte sopstvenu ideju.

 

*Trening se održava na engleskom jeziku

Prijavi se
X