Banke

U skladu sa svetskim trendovima u bankarskom poslovanju, u cilju obezbeđivanja konkurentske prednosti na tržištu i povećanja kvaliteta upravljanja IT projektima, neophodno je da Banka unapredi svoju metodologiju za upravljanje realizacijom IT projekata.

Krajnji cilj ovog strateški važanog razvojnog projekata je dalje poboljšanje poslovanja u sledećim oblastima:

1. Bolje odlučivanje u fazi iniciranja projekata, tj., analiza efekata ulaganja i povraćaja investicija svakog projekta. Na osnovu ovih analiza projekat se pre početka realizacije blagovremeno ocenjuje i biva ili odobren ili odbijen.

2. Uvođenje jedinstvenog sistema za upravljanje ljudskim resursima (zaposleni, rukovodstvo, eksterni učesnici) koji se u savremenoj praksi rukovođenja projektima koristi za:

 • Povećanje produktivnosti internih resursa
 • Racionalizaciju upotrebe eksternih resursa
 • Dodeljivanje prioriteta projektima na osnovu strategije Banke i ukupne iskorišćenosti svih resursa IT sektora

3. Portfolio analiza realizovanih efekata svih projekata Banke kroz izveštavanje rukovodstva o:

 • Statusu troškova prema vrsti upotrebljenih i utrošenih resursa
 • Planiranim budućim potrebama za resursima
 • Aktuelnom statusu svih projekata Banke u posmatranom vremenskom intervalu
 • Aktuelnom statusu svih projekata IT sektora Banke u posmatranom vremenskom intervalu

4. Standardizovani način izveštavanja, komunikacije i izrade projektne dokumentacije

Primenom savremenog CPM Sistema za upravljanje projektima u IT sektoru Banke osigurava se njena konkurentska prednost na tržištu i povećava kvalitet upravljanja IT projektima. Finansijski rezultati projekata iz perspektive Investitora ogledaju se u povećanju vrednosti kapitala Banke, a iz perspektive klijenata u povećanju štednje, kvaliteta usluga i zadovoljstva klijenata.

Neke od naših referenci u bankarskom sektoru:

 • Banka Intesa
 • Credit Agricole
 • EFG Eurobank
 • Komercijalna banka
 • Meridian banka
 • Narodna banka Srbije
 • NLB LHB
 • OTP banka
 • ProCredit bank
 • Univerzal banka
Pitajte CPM
X